Om att basunera ut viktiga budskap

Jag reflekterade en stund över mitt tonläge här på bloggen, t.ex. mitt förra inlägg, som jag skriver som ett ganska torrt konstaterande, som ett ”knep”. Ändå ser jag det jag skriver som potentiellt väldigt viktigt; för mig själv kan ett litet trick med hur jag ser på världen, inre som yttre, ha vida konsekvenser.

Alternativet kunde vara att jag basunerar ut budskap jag tycker är viktiga, beskriver hur oerhört sanna och verkliga de begrepp jag skriver om är, och hur fantastiskt det är när man inser vissa saker (oj, skriver jag torrt nu igen!). Det jag tror händer då, är två saker: dels förblindar mina egna stora känslor det budskap jag skriver, dels har starka känslor i ett budskap en tendens att framkalla starka känslor i mottagaren (ex. reklam), och som jag har skrivit tidigare, ändras förmågan att se vad som är sant i närvaro av starka känslor.

Därför väntar jag gärna tills känslorna är över, såväl positiva som negativa, så att jag kan yttra mig ”på en högre medvetandenivå”, där jag kan betrakta känslorna i efterhand, såvida jag inte har förmågan att nyktert observera dem i nuet, förstås.

Så, därför basunerar jag inte ut något när jag skriver. Om något är viktigt, får detta uppstå i dig som läsare. Det är ju inte heller säkert att det jag tycker är viktigt är något som du tycker är viktigt; det är bara en förhoppning jag har. Som vanligt, tänk själv!

Annonser