Förlåtelse igen

Jag hade som plan att analytiskt och någorlunda elegant fortsätta min analys från det jag målat upp i ett tidigare inlägg om förlåtelse. Den ansats jag tänkte ha är att man när man blir förlåten tar tillbaka sin projektion, så att det att någon säger ”förlåt” till mig (och verkligen förstår) är en hjälp för mig att ta tillbaka min (eventuella) projektion, så förlåtelsen innebär att jag får bära min egen smärta, och inte lägger den på någon annan. Och när jag förlåter den som gjort något dumt, hjälper jag denne/denna att ta tillbaka sin (mycket troliga) projektion. Det skulle gå bra ihop med min teori att synd (enligt kristendomen) och projektion är samma sak.

Men nu har jag alltså bestämt mig för att avvakta tillsvidare med att gräva i detta. Främst p.g.a. ett korn förståelse från min sida som smugit sig in via insikten i detta inlägg. Den där ickedualismen gör att saker och ting på något sätt förhåller sig annorlunda än förut. Projektioner ter sig inte längre intressanta, men mest för att de går upp i rök, tror jag. Jag återkommer om förlåtelse när jag har något vettigt att säga! Mina kära läsare kanske har något vettigt att säga så länge; det vore trevligt, tycker jag.

Hjärnforskning och meditation

Jag hittade en intressant artikel om vad som händer i hjärnan när man mediterar. Roligt att forskarna börjar hitta sådana kopplingar mellan upplevelser och fenomen i hjärnan! Det vore ju konstigt om man inte kunde hitta uttryck i hjärnan för sådana fenomen som verkar gå igen i alla religioner och kulturer.

Varför känslor är svårhanterliga

En snabb reflektion över våra känslors natur, och varför det inte är helt lätt att veta varför man känner på ett visst sätt, även om man analyserar situationen ordentligt. Den del av hjärnan som kallas amygdala brukar anses vara den som genererar våra känslor, genom att hålla koll på vad som händer i hjärnan och vår perception, och beroende på om någon fara registreras (eller bara riskeras) skicka ut en signal som gör att vi reagerar. Positiva känslor fungerar väl antagligen på ett liknande sätt som negativa, men jag vet inte var hjärnans belöningscentrum kommer in i detta. Något att kolla upp för mig…

När man ser på själva mekanismen som jag beskriver den, har man alltså ett aktiveringsflöde från en del av ”den tänkande hjärnan” till den annan del av samma tänkande hjärna, via en rätt primitiv del (amygdala) av hjärnan, där rätt enkel information förmedlas. Alltså finns det ingen direkt relation mellan orsak och verkan; snarare är hjärnområdena rimligen aktiverade samtidigt. Men det behöver ju inte betyda att det ena orsakar det andra, i normalfallet. 

Min teori är att det är just denna mekanism som gör det svårt för oss att medvetet analysera fram orsaken till varför vi känner på ett visst sätt. Men som vi lärt i tidigare inlägg är det möjligt med träning, och om man haft förmånen att ha blivit uppfostrad av emotionellt medvetna föräldrar. Här finns förstås alla grader mellan noll koll på känslor och fullständigt emotionellt medveten. 🙂

Acceptans, ickedualism och observation

Uj, den titeln blev hårdsmält! 🙂 Men strunta i det, jag skall ändå försöka beskriva något så att det går att begripa, även om det är svåra saker. Och fortsättningen på mitt inlägg om förlåtelse, det skjuter jag till litet senare. Jag är ännu inte riktigt säker på hur jag skall börja där. Jag tänkte anknyta till hur man konkret kan råka ut för, och därmed också veta hur man undviker, det jag kallar spiritual bypassing, d.v.s. att man använder metoder för personlig utveckling som en snuttefilt (ja, det kan till och med utvecklas till ett beroende!) istället för att man faktiskt utvecklas.

En grundläggande inställning som krävs för att man skall kunna se konstruktivt på en situation, är att man accepterar den som den är; att detta som jag ser framför mig faktiskt är det jag måste utgå från, om jag vill åstadkomma en förändring. Det skall alltså inte finnas en separation mellan verkligheten och min uppfattning om verkligheten.

Under meditation tränar man sig till en början att observera sina känslor och tankar istället för att agera på dem. Då har man oftast först en typ av närvaro som är dualistisk, d.v.s. man finns i två delar, en som är observatör, och en som blir observerad. Det vill säga, jag får en separation mellan verkligheten och min uppfattning om verkligheten. Denna separation, hävdar jag, är i princip en typ av spiritual bypassing. Man undviker att identifiera sig själv med den som känner alla känslor och tänker alla tankar, genom att ställa sig i rollen som observatör. Och att låta observatören och den observerade sammansmälta är detsamma som att man tveklöst accepterar sig själv som den som tänker och känner det man observerar att man gör. Och det är den enda fasta utgångspunkten för förändring; en ickedualistisk närvaro. Den som observerar och den som blir observerad sammansmälter till ett.

Övning: prova ickedualistisk närvaro, först under meditation, och sedan i (resten av) verkligheten!

Uppdaterat 2008-12-13: Detta hör förstås också till avdelningen ”buddhismens psykologi”, om ni inte redan gissat det. I ickedualistisk närvaro försvinner projektionerna i en puff av logik!

Att förlåta, del 1

Jag tänkte börja reda ut vad begreppet förlåtelse innebär. Det är inte så enkelt, tycker jag.

Vi tar ett konkret exempel. Lisa och Stina leker, och Stina raserar Lisas torn i sandslottet som de håller på att bygga tillsammans (visst är sandlådepsykologi ett intressant område?). Lisa blir ledsen, Stina säger ”förlåt” och Lisa blir glad igen. Det låter väl enkelt? Men vad ligger bakom? Vad kan gå snett? Och hur gör man (d.v.s. föräldrar, oftast) för att få det att se ut på det viset? Och känns det alltid bra för barnen när det ”ser ut” på det sättet som jag beskriver?

Vi provar att beskriva två alternativa underliggande psykologiska verkligheter bakom detta, för att se om vi kan göra några intelligenta observationer. Det finns förstås fler varianter som ligger däremellan och utanför, men tänk själv för att generalisera.

Nummer ett. Stina uppfattar här att Lisas torn blir mycket vackrare än hennes eget, och känner känslan avundsjuka. Hon hanterar den inte konstruktivt utan projicerar den på Lisa: ”Lisa är dum som gör ett finare torn än hennes”. Så förstör hon Lisas torn, för att döva sin egen svåra avundsjuka. Åtminstone är källan till avundsjukan borta, så Stina är relativt nöjd.

Lisa  blir väldigt ledsen och arg, kan inte hantera detta konstruktivt, utan projicerar, ”Du är dum, jag vill inte leka med dig” säger hon till Stina. Stina blir rädd, för hon vill inte vara ensam; hon vill absolut ha någon att leka med. Så hon kommer ihåg vad mamma brukar skälla på henne om: ”Du måste säga förlåt när du varit dum”. Stina brukar känna sig så liten och otillräcklig när hon inte förstår varför hon skall säga förlåt, men hon vet att hon måste göra det om hon gjort något som någon blivit ledsen av, om hon skall bli accepterad igen. Så hon säger ett förstulet ”förlåt” till Lisa.

Lisa i sin tur har fått höra från sin pappa, att när en kompis som gjort något dumt säger ”förlåt”, så skall man minsann vara nöjd, och inte fortsätta gnälla. Så trots att hon känner att saker och ting faktiskt inte är riktigt bra, sväljer hon förtreten, och säger ”det är OK”, och klistrar på sig ett litet leende, som inte riktigt går ihop med vad ögonen säger, men ett leende är det i alla fall. Stina ser leendet och den oerhörda rädslan att bli övergiven släpper greppet om henne. Å, så skönt att hon kan få vara med igen! Flickorna leker vidare, inte lika frimodigt som tidigare, men ändå.

Så till nummer två. Jag väljer inte ett ”fullt funktionellt” scenario, där barnen kan hantera sina känslor fullständigt. Det är ju extremfallet, och även om det är intressant i sig, är vägen dit desto viktigare (jämför Spiritual Bypassing). Extremfallet kan läsaren konstruera själv, som övning, förslagsvis med vuxna i rollerna istället.

Stina uppfattar fortfarande att Lisas torn blir mycket vackrare än hennes eget, och känner känslan avundsjuka. Hon hanterar den inte heller här konstruktivt utan projicerar den på Lisa: ”Lisa är dum som gör ett finare torn än hennes”. Så förstör hon Lisas torn, för att döva sin egen svåra avundsjuka. Källan till avundsjukan är borta, och Stina är relativt nöjd.

Lisa blir ledsen och arg, och säger detta till Stina: ”Nej, varför förstörde du mitt torn? Jag som hade hållit på med det så länge. Jag tyckte att det var jättefint. Nu blev jag ledsen.” Lisa gråter. Stina ser att Lisa gråter, och funderar ”oj, varför blev hon ledsen, det var ju hon som var dum och gjorde ett torn som var finare än mitt”. Stina säger ”du är dum som gör ett finare torn än mitt!” Lisa svarar ”Jag blev jätteledsen. Kan inte du försöka bygga ett finare istället?” Stina förstår plötsligt att det fanns ett alternativt sätt att hantera avundsjukan, och att det faktiskt inte var nödvändigt att hon förstörde Lisas torn. Så förstår hon att hon faktiskt gjort något dumt! Stina ber om ursäkt: ”Förlåt mig, det var verkligen jättedumt. Jag var så avundsjuk för att du hade gjort ett finare torn. Ditt torn var verkligen jättefint.”

Lisa torkar tårarna, och förstår att Stina faktiskt kan sätta sig in i hur ledsen hon blev. Och samtidigt bad Stina om ursäkt, på ett sätt som kändes äkta. Och hon fick erkännande för sitt fina torn. ”Vill du hjälpa mig och bygga upp tornet igen?” frågar Lisa Stina.  Så fortsätter flickorna att leka vidare. Stina har förstått något om Lisa, och Lisa har förstått något om Stina, så nu känner de faktiskt varandra bättre än före konflikten. Lisa har dessutom hjälpt Stina att lära sig något om sig själv: att det finns andra sätt att handla på än att det som låg närmast till hands, d.v.s. att förstöra Lisas torn. Om man destillerar detta till ett budskap om ont och gott, kan vi ju säga att detta är en scen där ont lönades med gott, och det goda vann över det onda.

Mycket av detta talar ju för sig själv, så jag tänkte koncentrera mig just på det lilla ordet ”förlåt”. Föräldrar tenderar ju att tjata på sina barn om att de skall säga just ”förlåt” om de gjort något som föräldern tycker är dumt. Men varför? Ofta tror jag att föräldern inte riktigt vet varför, utan bara vet att det är något som måste sägas. Och kunskapen som barnet i sin tur får blir förstås lika tom på mening som förälderns, som i fall nummer ett ovan. Och uppenbarligen kan ordet användas både helt utan mening, eller som det förlösande ordet som gör något konstruktivt av en konflikt.

Nu tänkte jag helt enkelt bestämma mig för att när jag talar om förlåtelse, menar jag det andra fallet. Inte när något sägs för att man tror att man måste säga det, utan när man faktiskt verkligen menar det. Vi har alltså en person som säger ”förlåt”, och verkligen menar att hon inser hur det hon gjort påverkar den andra personen.

Då har vi ett antal beståndsdelar att analysera, om vi skall vara analytiska, och det skall vi förstås!

  • En person B som blivit ledsen (eller annan jobbig känsla) för något som en person A har gjort.
  • En person A som förstått att en person B blivit ledsen för något som A har gjort
  • A säger ”förlåt” och menar verkligen detta (visar medkänsla).
  • B förstår att A förstått att B blev ledsen, och uppfattar A:s medkänsla.
  • B blir tillfreds igen.
  • A blir tillfreds med att ha blivit förlåten av B.

Jag tänkte vänta till nästa inlägg med analysen av dessa beståndsdelar. Kommentera gärna om ni kommer på något bra, för detta är så pass komplicerat att jag säkert har missat något. Det jag vill åt är dels om alla delar är nödvändiga i alla fall, och dels vad som kan ske i person A respektive person B som förhindrar detta, och i så fall vilka delar som nödvändigtvis förhindras. Ingen lätt uppgift, och jag kommer säkert inte att leverera en fullständig lösning.

Uppdaterat: oj, jag hade blandat ihop Stina och Lisa på ett ställe. Tack för kommentar!

Spiritual Bypassing

Jag har just börjat läsa en bok som jag köpte i somras, ”Toward a Psychology of Awakening” av John Welwood. Den verkar mycket lovande, och verkar behandla mycket av sådant som jag skriver om här, och som jag själv har använt många spridda källor för att komma fram till, d.v.s. att utforska gränslandet mellan psykologi och religion/andlighet. T.ex. hittade jag just begreppet ”Spiritual Bypassing”, som handlar om att en person som har många egna obearbetade problem använder religionen eller andligheten (ja, vad skall man kalla det för? Båda orden är ju belastade) som ett bedövningsmedel istället för (och inte både och) att acceptera och möta sina egna brister. Där meditation blir ett bedövningsmedel för att nå ett eftertraktat lugn, istället för en metod att nå klarhet om sin egen existens.

Läs mer om detta här, till exempel. Någon som vet eller har förslag på en svensk term för detta? Kanske ”andlig återvändsgränd”?

Övning: Försök att känna igen personer som haft oturen att gå in i denna andliga återvändsgränd.

Meditationstrick

Jag läste någonstans, minns inte var, att det är en bra idé att man när man avslutar sin meditation försöker ”plocka med” något av den närvaro man upplevde under meditationen till sin vardag efter meditationen. Själva ”medplockandet” går att göra till en rätt konkret upplevelse, om man är uppmärksam och fullt medveten och närvarande när man avslutar meditationen. Prova! Det ger ett bra tillskott i stadgan i vardagen, och gör att man lättare kan observera sig själv och andra.