Ickevetande som frigörande hållning

Jag håller just på att läsa boken The Book of Not Knowing, skriven av Peter Ralston. Han skriver om den fantastiska frigörelse som ligger i att våga ha hållningen att man faktiskt inte vet särskilt mycket. Som tankeexempel ber han läsaren tänka sig tillbaka till den tiden när man faktiskt trodde att jorden var platt. När det var helt naturligt att tänka sig att det var så, och när det över huvud taget inte fanns någon anledning att ifrågasätta detta faktum. Och att sedan föreställa sig att man faktiskt, i den rollen, börjar tvivla på att det nödvändigtvis måste vara sant. Inte genom att genast gripa tag i möjligheten i att jorden kan vara rund, utan att bara känna tvivlet och öppenheten inför andra möjligheter.

Just den hållningen menar Ralston är det som kan frigöra medvetandet från negativa mönster. Tag t.ex. känslor som man tror betyder något särskilt. Som när barn som bråkar säger att ”det var den andres fel”, eller ”du är dum”. Om man bara vågar ifrågasätta att det kanske inte är alldeles säkert att det är så, öppnas ens medvetande till ett högre perspektiv som gör att man kan bli mer konstruktiv. Och den vuxne som tror att han eller hon har blivit illa behandlad, bara ett litet ifrågasättande av den egna känslan kan göra att ”knuten” löses upp, och att man kanske kan förestålla sig att chefen bara hade en dålig dag. Men det är inte nödvändigt att fastna för en förklaring, särskilt inte om förklaringarna håller oss bundna vid negativa mönster.

Efter det lilla jag har läst kan jag varmt rekommendera boken!

3 kommentarer på “Ickevetande som frigörande hållning

  1. Härligt att se hur fler och fler människor vaknar. Alla har vi våra vägar att gå. Man inser snart att det inte finns något rätt eller fel. Det enda som är rätt eller fel är att någon annan (t. ex. politiker/staten eller forskare och specialister) säger att så här är det eller så här är det inte. Det du beskriver här är just att man tidigare inte tänkt själv. Utan låtit andra göra det åt än. Det negativa har du i ”main-stream-media” och håller dig kvar i något som de vill att du ska hålla dig kvar för att det är just rädslan hos folk som får denna värld (The Matrix) att kunna existera. Och hålla människor borta från sitt medvetande. Så ja, när man inser och upplever att allt inte är som de säger eller vad du trodde så är det bara positiv energi som börjar strömma in. Med andra ord det som händer nu för de som håller på att ”vakna” blir bara positivt och känner sig mer levande. Välkommna till era medvetanden. Och det blir bättre och bättre. Det finns inget att vara rädd för. För när du börjar inse att du med ditt EGET medvetande kan gör sådant (som ”de” sa var humbug och omöjligt) – är du en ”ny” människa och du har (även om du inte vet det än) påbörjat din resa till det du vill att den/det ska bli. Lycka till. 🙂

  2. Har en känsla av att jag vet mindre sedan jag återupptog mina universitetsstudier för några år sedan – i alla fall har de vita fläckarna på kartan blivit större.

Kommentarer är stängda.