Största möjliga effekt

Om man vill ha största möjliga effekt i sin personliga utveckling, skall man fokusera på det som man till varje pris vill undvika. Det i en själv som man vill undvika, alltså. Ofta brukar det spegla sig i något i världen som man till varje pris vill undvika, men det som man primärt vill undvika finns förstås på insidan. Om man nu har hittat något sådant som man vill undvika (och håll fast vid det, för det försvinner väldigt snabbt, just i och med att man vill undvika det!), är det steg som ger största möjliga effekt att ta att acceptera, eller till och med tacka för, just detta. Det du gör då är att du gillar läget. Ungefär som att du har en karta, och accepterar att, ja, jag står just här i träsket. På något annat sätt kan man ju inte ta sig därifrån, om man inte vet var man är!

Nyttan av att tacka

Om jag plågas av känslor som jag inte riktigt vill kännas vid, har jag en bra metod att dela med mig av. Oavsett om känslorna beror på att jag befinner mig en otrevlig situation (hm, en projektion, eller hur?) eller inte, så befinner jag mig i en fälla: jag accepterar nämligen inte mina känslor fullt ut. Ett slags kontrollbehov, alltså! Jag missar det faktum som ligger bakom känslan, nämligen att min modell av hur verkligheten borde vara inte överensstämmer med hur verkligheten verkligen är. Om jag hade (i nuet!) insett att det är just detta som känslan vill säga mig, hade det inte varit så svårt att acceptera känslan (vem vill inte stirra sanningen i vitögat, hrm?), och genom känslan sedan dessutom acceptera verkligheten som den är. Förstå då kan jag ju handla konstruktivt i nuet.

Den metod jag brukar använda tar mig från den intellektuella förståelsen att känslan säkert är nyttig för mig, till den emotionella acceptansen av känslan. Det är ju den delen som är svår! Att intellektuellt förstå att man behöver göra något, vad det än må vara, är ju aldrig tillräckligt för att verkligen ta till sig detta känslomässigt.

Vad är då metoden? Det är att vara tacksam för känslan, och helt enkelt säga ”tack för den här otäcka känslan!”. Att tacka för något, och verkligen mena det, är en handling som ger en djup acceptans i en själv, även om man inte gillar läget. Det blir en rätt skön kontrast mellan oviljan och tacksamheten, och med litet övning löses kontrasten upp i en acceptans av läget, så att det går att handla konstruktivt. Det är inte så noga vem du tackar, där har du ett alldeles fritt val! 🙂